Vinn slaget om dina kunder

Att synas på Internet är viktigare än någonsin. Det är där alla dina kunder finns! Att då hamna främst i det stora gytter av information som finns där ute är så viktigt för att dina kunder ska hitta till dig och vilja köpa det du erbjuder. Kanske du tycker att du kan detta med sökordsoptimering, förkortat SEO, det vill säga, att annonsera med rätt ord så att det du säljer, matchar det kunderna vill ha? Då kommer nästa nyhet här! Sökordsotpimering fungerar olika beroende på var kunderna letar.

Lära sig mer om SEO inte svårt

Många annonserar om dyra kurser i SEO-utbildningar, men så behöver det inte vara. Mycket av det kan du faktiskt göra på egen hand. På denna hemsida, ranktracker.se kan du jämföra vilket SEO-verktyg som just du behöver lära dig hantera. Här kan du få utbildning i hur det fungerar, hur de olika SEO-verktygen ska användas, vad du behöver tänka på för rätt marknadsföring för just dig och din business.

18 Jun 2017