Att skapa ett smart hem

Det har blivit allt vanligare att satsa på så kallade smarta hem, alltså att mycket i hemmet kan ske automatiskt. Det kan vara allt från att lampor ska tändas vissa tider till att kunna fjärrstyra det mesta. Det handlar om så kallad hemautomation. Det kan vara idé att kontakta en elektriker i Landskrona för hjälp med installationen av vissa av de system som finns för att få ett smart hem. 

Hemautomation är ett ganska vitt begrepp som täcker in det mesta som har att göra med automatiska funktioner och fjärrstyrning i en bostad. Bland annat kan det inkludera centraliserad styrning av belysning, vvs (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering), apparater och andra system.

Vad kan man göra automatiskt?

Satsar du på ett smart system, så kan du bland annat få så att belysning kan tändas och släckas efter hur solen går upp eller ner. Du kan även med ett smart hem göra detta:

  • Tända belysning eller starta någon utrustning när något händer.
  • Slå på motorvärmaren vid en viss temperatur och tidpunkt.
  • Slå på värmen i sommarstugan innan du åker dit.
  • Stänga av vattnet automatiskt om det är fuktigt på golvet.
  • Få ett larm i telefonen om det är för varmt i frysen.
  • Mäta din energiförbrukning.

Givetvis bör du även se till att tänka säkert och ha säkra lösenord med mera, så att du inte kan hackas så att andra styr dina prylar helt plötsligt! Koppla aldrig in något till internet utan att omedelbart ändra det förinställda användarnamnet och lösenordet

11 Feb 2022