CD pressning för Big Data

Om du har behov av att spara viktiga data med stor mängd, är det inte alltid säkert att spara i "molnet". Många företag vill påstå så, men vad händer om du inte har tillgång till internet? Eller om servern kraschar. Då finns det säkrare sätt att lagra datamängden. Varför inte cd pressa dem i stället? Med cd pressning har du koll på var du har dem.

CD pressning med bra priser

Du hittar säker cd pressning på nätet; skivfabriken.se. På en cd har du stora möjligheter att både få hjälp med design och layout om du så önskar, förutom pressningen kan du även få distribution till dina kunder. Du kan få dem konverterade till ljudfiler, om du har det behovet och du kan få dem så snart som du önskar med expressleverans.

Big Data allt viktigare

I våt informationssamhälle är det allt viktigare med Big Data. Vi hanterar allt mer information, och ibland mycket känslig sådan. Då är det viktigt att hantera dem på rätt sätt. För många företag är det väldigt känsligt hur de hanteras. Att säkerställa att ingen får tag i dem på fel sätt har blivit allt viktigare. Med en cd pressning får du verktyg att hantera dem på ett säkert sätt. Företagen efterfrågar aktörer som kan hantera dem på inbrottssäkert sätt.

15 Aug 2017